Garena Auto-Joiner 3.7 (Build 2010/11/06)
Trang chủ: https://sourceforge.net/p/hbmgaj


• Tính năng:
- Tự động và liên tục join vào những room được chọn.
- Chương trình không giữ chuột của bạn. Trong quá trình auto-join bạn có thể thu nhỏ Garena và làm những việc khác.
- Không phải chờ 5s. Chương trình tiếp tục join lại sau mỗi lần join thất bại.
- Có thể chọn join nhiều room, tăng xác suất vào được room còn trống.
- Tự động khởi động Garena khi chạy Auto-Joiner.

Trích:
• Thay đổi (so với 3.6):

Tương thích với phiên bản mới của Garena
> Hiện tại Garena đã update tại một số máy, nhưng còn nhiều máy vẫn chưa update. GAJ 3.7 tương thích với cả 2 phiên bản Garena này.

Sửa rất nhiều lỗi lớn
> Thời gian qua mình nhận rất nhiều thông báo lỗi từ các bạn. Và nay mình đã khắc phục được hết trong phiên bản 3.7 này.
Trích:
• Thay đổi (so với 3.5):

Tương thích với Windows XP
> Từ giờ bạn sẽ không còn gặp lỗi: "Could not open Garena.exe" nữa.

Bổ sung phím tắt F8
> Nếu như F7 dùng để thử vào nhiều room thì phím F8 dùng để chỉ vào 1 room. Tuy không thực sự cần thiết nhưng phím F8 sẽ giúp bạn tiết kiệm một chút công sức và đặc biệt giúp những bạn chưa biết cách nhấn đúp F7.

Trang chủ mới
> Từ bản 3.6, Auto-Joiner sẽ dùng trang https://sourceforge.net/p/hbmgaj làm trang web chính thức.

Và Auto-Joiner 3.6 sửa một số lỗi nhỏ của 3.5
Trích:
• Thay đổi (so với 3.2.3):

Không cần Patch Garena
> Việc patch Garena gây nhiều phiền toái cho mọi người đã được loại bỏ trong phiên bản này.

Safe Mode tự động
> Bạn sẽ không còn thấy lựa chọn Safe Mode trong mục Options nữa. Phiên bản mới gọi chức năng đó là Classic Mode và nó được tự động kích hoạt khi Garena update.

Không còn thời gian chuyển room
> Bạn sẽ không còn thấy lựa chọn Speed trong mục Options nữa. Bây giờ sau khi join thất bại, GAJ join room tiếp theo ngay lập tức. Tốc độ join bây giờ nhanh hơn trước rất nhiều.
Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=C3aP-6M1nLc

Virus Total : (0/41)
DOWNLOAD